Larches - European Larch nr. 16

1 2 1997-10-1 1998-06-B-Juni-98
1999-03-C-März-99 2003-11-D-Noveber-2003 2003-11-E-November-2003-b 2003-11-F-November-2003-c
2005-05-G-Mai-2005 2018-04-14 2018-04-TSA 2578ofw 2018-04-TSA 2579w
2019-03-TSA 5564ofw 2019-03-TSA 5565ofw 2021-02-TSC 2868of2x 2021-02-TSC 2870of3x
2021-02-TSC 2871of3x 2022-02-TSC 5669ofx 2022-02-TSC 5671ofx