1 2 3 1994-04-Magazin05-Bild17
1994-05-01-01-Magazin05-Bild39 1994-05-01-02-DSCN2062010 Spring 1994 1994-05-01-03Magazin05-Bild37 1994-05-02-DSCN206202 Spring 1994
1994-05-03-DSCN206203 Spring 1994 1994-05-04-Magazin05-Bild35 1994-05-05-DSCN206206 Spring 1994 1994-05-06-DSCN206207 Spring 1994
1994-05-07-Magazin05-Bild40 1996-05-DSCN2062071 Spring 1996; it did no harm. 1997-04-Magazin05-Bild38 1997-07-DSCN206218 ummer 1997
1998-04-Magazin05-Bild42 1998-06-Magazin05-Bild41 1998-10-Magazin05-Bild36 1999-07-DSCN2062181 Summer 1999
2001-06--DSCN08601verkl 2001-06-DSCN0903v 2001-07-Eichehohl2vv Summer 2001 2004-06-eiche Summer 2004 at teh Bonsai Gala
2005-07-Dsc 3977g Summer 2005 2006-05-Dsc 3839g Spring 2006 2006-11-Dsc 3453v Winter 2006/7 2006-12-Dsc 7344v Winter 2006/7
2006-12-Dsc 7345v Winter 2006/7 2007-10-DSC 0322of2v Fall 2007 2007-12-DSC 1201ofv Winte 2007/8 2007-12-DSC 1202v Winter 2007/8; back side
2008-05-NSC 5061ofv 2008-05-NSC 5111ofv 2008-06-NSC 5900v 2008-06-NSC 5914v
2008-06-NSC 5915v 2008-12-NSC 6901v 2009-04-NSC 7382v 2009-05-NSC 7415ofv
2010-02-NSC 8991v 2010-05-DSC 0435v 2010-10-PSC 0891ofv 2011-03-QDSC 1826DNGofw
2012-05-R2C 0630w 2012-05-R2C 0631w 2014-02-R2C 3173w 2014-02-R2C 3174w
2014-02-R2C 3175w 2014-02-R2C 3176w 2015-04-SAL 0746w 2015-04-SAL 0747w
2015-10-SAL 3779ofw 2015-10-SAL 3780ofw 2015-11-SAL 3810ofw 2015-11-SAL 3811ofw
2015-11-SAL 3867w 2015-11-SAL 3868ofw 2016-12-SAL 7702ofw 2016-12-SAL 7703ofw
2017-05-SAL 9116ofw 2017-05-SAL 9117ofw 2017-10-TSA 0670ofw 2017-10-TSA 0671ofw
2018-07-TSA 3683ofw 2018-07-TSA 3684ofw 2019-07-TSB 0445ofw 2019-07-TSB 0446ofw
2019-07-TSB 0493ofw 2019-07-TSB 0494w 2020-01-TSC 0234ofx 2020-01-TSC 02351000
2020-05-TSC 1055ofx1 2020-05-TSC 1056ofx 2020-05-TSC 1057ofx 2020-05-TSC 1058ofx
2020-10-TSC 2354ofx 2020-10-TSC 2355ofx 2020-10-TSC 2368ifx 2020-10-TSC 2398ofx
2020-11-TSC 2599ofx 2020-11-TSC 2600ofx 2021-08-TSC 4321ofof 2021-08-TSC 4322ofx